Pfizer Vaccine 1st Dose

COVID-19 VACCINE Baltimore County- Department of Health संगको सहकार्यमा आईतबार, 16th May 2021 गते बिहान ९ बजेदेखि १२ बजे ( ३ घण्टा ) सम्म बाना सामुदायिक श्रोत केन्द्रमा COVID -19 VACCINE को पहिलो डोज लगाउने कार्यक्रम आयोजना गरेको हुदाँ ईच्छुक महानुभावहरूले तल दिएको Link मा गएर आफ्नो विवरण भर्नुहुन अनुरोध गर्दछौ।— १०० जनाको लागि उपलब्ध छ।यो link अनिवार्य भर्नुपर्नेछ। https://www.marylandvax.org/reg/7012630969

Mobile Unit Pfizer 1st Dose COVID Clinic

Venue: BANA Community Resource Center
2906 Taylor Ave Parkville, MD, 21234

Date: 05/16/2021

बिस्तृत:
अध्यक्ष: Subodha Panta, 5129397172
महासचिव: Kiran Dhakal, 4436758206

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *