COVID-19 Stress Management Webinar

Stress Management कसरी गर्ने ?
बाल-बालिकाहरूमा ANXIETY कसरी थाहा पाउने ?
विषय बिज्ञ मनोचिकित्सक डा. जगदम्बा पण्डित र बानाका महासचिव किरण ढकाल बीचको कुराकानी..

Date: April 21st, 2020
Air time: 56m

https://www.facebook.com/183967598329066/videos/2641410372854529/