COVID-19 Small Business/Unemployment Webinar

Session #1

Unemployment र Small Business को बिषयमा हामी फेरी Attorney र CPA को साथमा BANA र DC NEPAL को FACEBOOK पेजबाट LIVE..
केहि जिज्ञासा भएमा सम्पर्क गर्नुहोला !
१. कुलमणी आचार्य ( Small Business ) +1 (443) 621-0477
२. भिम बिक ( Unemployment ) +1 (443) 519-9423

Date: April 26th, 2020
Air time: 2h 14m

https://www.facebook.com/183967598329066/videos/830132297475961/

Session #2

कोरोनाको महामारीले धेरै अफ्ट्यारो स्थितिको सृजना गराईरहेको छ। बेरोजगारी र साना व्यवसायीहरूलाई विभिन्न किसिमको समस्याले तनाब दिईरहेको छ। यसै बिषयमा फेरी एक पटक हामीले सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरूलाई प्रत्यक्ष संवादका लागि फेसबुक

Date: June 9th, 2020
Air time: 2h 26m

https://www.facebook.com/183967598329066/videos/263519074959551/

Session #3

कोरोनाको महामारीले धेरै अफ्ट्यारो स्थितिको सृजना गराईरहेको छ। बेरोजगारी र साना व्यवसायीहरूलाई विभिन्न किसिमको समस्याले तनाब दिईरहेको छ। यसै बिषयमा फेरी एक पटक हामीले सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरूलाई प्रत्यक्ष संवादका लागि फेसबुक

Date: July 16th, 2020
Air time: 1h 22m

https://www.facebook.com/183967598329066/videos/743073776485119/