COVID-19 International Student Webinar

अमेरिकामा बिदेशी विद्यार्थीहरुलाई आफ्नै देश फिर्ता पठाउने नयाँ बाध्यकारी नियम पारित भएको छ। नेपाली बिधार्थीहरूको अवस्थामा के हुन्छ ?
कस्तो प्रभाव पर्छ ?
Attorney डिल्ली भट्ट सँगको प्रत्यक्ष कुराकानी

Date: June 10th, 2020
Air time: 47m

https://www.facebook.com/183967598329066/videos/3236165949775759/