BANA welcomes “Adhikar”

अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपालीहरुकको कानुनी अधिकार प्राप्तिको लागि लागिपरेको चर्चित सस्था “अधिकार” का अधिकारकर्मिहरुलाई बानाको कार्यालयमा स्वागत गर्न पाउदा असाध्धै खुशी लाग्यो । “अधिकार” को उन्नती र प्रगतिको कामना समेत ब्यक्त गर्न चाहन्छौ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *