COVID-19 Stress Management Webinar

Stress Management कसरी गर्ने ?
बाल-बालिकाहरूमा ANXIETY कसरी थाहा पाउने ?
विषय बिज्ञ मनोचिकित्सक डा. जगदम्बा पण्डित र बानाका महासचिव किरण ढकाल बीचको कुराकानी..

Date: April 21st, 2020
Air time: 56m

Stress Management कसरी गर्ने ?बाल-बालिकाहरूमा ANXIETY कसरी थाहा पाउने ?विषय बिज्ञ मनोचिकित्सक डा. जगदम्बा पण्डित र बानाका महासचिव किरण ढकाल बीचको कुराकानी..

Posted by Baltimore Association of Nepalese in America (BANA) on Tuesday, 21 April 2020