COVID-19 Small Business/Unemployment Webinar

Session #1

Unemployment र Small Business को बिषयमा हामी फेरी Attorney र CPA को साथमा BANA र DC NEPAL को FACEBOOK पेजबाट LIVE..
केहि जिज्ञासा भएमा सम्पर्क गर्नुहोला !
१. कुलमणी आचार्य ( Small Business ) +1 (443) 621-0477
२. भिम बिक ( Unemployment ) +1 (443) 519-9423

Date: April 26th, 2020
Air time: 2h 14m

Unemployment र Small Business को बिषयमा हामी फेरी Attorney र CPA को साथमा BANA र DC NEPAL को FACEBOOK पेजबाट LIVE..केहि जिज्ञासा भएमा सम्पर्क गर्नुहोला !१. कुलमणी आचार्य ( Small Business ) +1 (443) 621-0477२. भिम बिक ( Unemployment ) +1 (443) 519-9423

Posted by Baltimore Association of Nepalese in America (BANA) on Sunday, 26 April 2020

Session #2

कोरोनाको महामारीले धेरै अफ्ट्यारो स्थितिको सृजना गराईरहेको छ। बेरोजगारी र साना व्यवसायीहरूलाई विभिन्न किसिमको समस्याले तनाब दिईरहेको छ। यसै बिषयमा फेरी एक पटक हामीले सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरूलाई प्रत्यक्ष संवादका लागि फेसबुक

Date: June 9th, 2020
Air time: 2h 26m

UNEMPLOYMENT र SMALL BUSINESS को बिषयमा हामी विषय विज्ञसंग BANA र विभिन्न फेसबुक पेजहरूबाट को पेजबाट..तपाईहरूसंग पनि केहि जिज्ञासा भएमा COMMENT BOX मा राख्न सक्नुहुनेछ। हामी विषयविज्ञसंग तपाईहरूको जिज्ञासा समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौ।

Posted by Baltimore Association of Nepalese in America (BANA) on Tuesday, 9 June 2020

Session #3

कोरोनाको महामारीले धेरै अफ्ट्यारो स्थितिको सृजना गराईरहेको छ। बेरोजगारी र साना व्यवसायीहरूलाई विभिन्न किसिमको समस्याले तनाब दिईरहेको छ। यसै बिषयमा फेरी एक पटक हामीले सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरूलाई प्रत्यक्ष संवादका लागि फेसबुक

Date: July 16th, 2020
Air time: 1h 22m

कोरोनाको महामारीले धेरै अफ्ट्यारो स्थितिको सृजना गराईरहेको छ। बेरोजगारी र साना व्यवसायीहरूलाई विभिन्न किसिमको समस्याले तनाब दिईरहेको छ। यसै बिषयमा फेरी एक पटक हामीले सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरूलाई प्रत्यक्ष संवादका लागि फेसबुक LIVE…

Posted by Baltimore Association of Nepalese in America (BANA) on Wednesday, 15 July 2020