COVID-19 International Student Webinar

अमेरिकामा बिदेशी विद्यार्थीहरुलाई आफ्नै देश फिर्ता पठाउने नयाँ बाध्यकारी नियम पारित भएको छ। नेपाली बिधार्थीहरूको अवस्थामा के हुन्छ ?
कस्तो प्रभाव पर्छ ?
Attorney डिल्ली भट्ट सँगको प्रत्यक्ष कुराकानी

Date: June 10th, 2020
Air time: 47m

अमेरिकामा बिदेशी विद्यार्थीहरुलाई आफ्नै देश फिर्ता पठाउने नयाँ बाध्यकारी नियम पारित भएको छ। नेपाली बिधार्थीहरूको अवस्थामा के हुन्छ ?कस्तो प्रभाव पर्छ ?Attorney डिल्ली भट्ट सँगको प्रत्यक्ष कुराकानी…#BANA र Nepal Kunja को फेसबुकबाट लाईभ…

Posted by Baltimore Association of Nepalese in America (BANA) on Friday, 10 July 2020