आज जनगणनाको अन्तिम दिन- फाराम कसरी भर्ने, भिडियो हेरौँ। फर्म भर्न केवल १० मिनेट लाग्छ, अहिले नै भरिहालौं !!!

Uncategorized

आज जनगणनाको अन्तिम दिन- जनगणना फाराम अहिले नै भरिहालौं !!!

आज जनगणनाको अन्तिम दिन- फाराम कसरी भर्ने, भिडियो हेरौँ। फर्म भर्न केवल १० मिनेट लाग्छ, अहिले नै भरिहालौं !!!

Posted by Baltimore Association of Nepalese in America (BANA) on Thursday, 15 October 2020

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *